Huisreglement

Huishoudelijk reglement

 1. Gedrag
 • Alle bezoekers dienen zich respectvol te gedragen naar andere personen
 • Geen ongewenst of hinderlijk gedrag, agressie, racisme of geweld
 • Veroorzaak geen overlast voor de buurt
 • De organisatie, vrijwilligers, het horecapersoneel en/of beveiligingsmedewerker(s) behouden zich altijd het recht voor om iedereen die zich niet aan het huisreglement houdt, de toegang tot het IJsfeest te weigeren c.q. van het terrein en de directe omgeving te verwijderen
 • Op verzoek kan deelnemers of bezoekers gevraagd worden om een geldig legitimatiebewijs te tonen
 • Bezoekers zorgen dat meegenomen spullen zoals tassen en kleding netjes op een daarvoor aangewezen plek gestald worden
 • Het is niet toegestaan met ijs- of sneeuwballen te gooien
 • Het is niet toegestaan vuurwerk af te steken op of in de directe omgeving van de ijsbaan
 • De toiletwagen mag niet betreden worden met onbeschermde schaatsen
 • Bezoekers zorgen dat afval in de beschikbaar gestelde afvalbakken beland
 1. Alcohol, drugs en roken
 • Het is verboden om de volgende zaken mee te nemen of op het ijs of in bezit te hebben: glaswerk, blikjes, plastic flessen, etenswaren, alcoholhoudende dranken, vuurwerk, drugs, wapens of scherpe voorwerpen
 • Het is verboden te roken in de horeca of op het ijs. Rokers zorgen dat hun rokersafval in de beschikbaar gestelde (as)bakken beland
 • In de horeca is roken verboden. In de horeca en op het horecaterras is het gebruik van alcohol en/of roken onder de 18 verboden
 • Het doorgeven van alcohol aan personen onder de 18 is verboden
 1. Aanwijzingen organisatie
 • Alle schaatsers en/of bezoekers van de ijsbaan dienen de aanwijzingen van de organisatie, de aanwezige vrijwilligers, het horecapersoneel en/of beveiligingsmedewerker(s) op te volgen
 1. Eigen risico
 • Toegang tot het terrein van IJsfeest Son & Breugel is geheel op eigen risico
 • Het betreden van de schaatsbaan en curlingbaan, evenals schaatshuur, is geheel op eigen risico

 1. Betreden schaatsbaan en curlingbaan
 • Betreden van de schaatsbaan en curlingbaan mag alléén op vertoon van een geldig entreebewijs
 • Het dragen van handschoenen op de schaatsbaan is verplicht. Beschermende kleding is een advies
 • Het bezitten van een toegangsbewijs geeft niet automatisch recht op toegang tot de ijsbaan. Bij drukte kan de toegang tijdelijk geweigerd worden
 • Het is op de ijsbaan toegestaan eigen schaatsen te gebruiken, met uitzondering van Noren, klapschaatsen en (ijs)hockeysticks.
 • De ijsbaan mag alleen worden betreden met ondergebonden schaatsen, tenzij het de begeleider van een kind betreft
 • De curlingbaan mag alleen worden betreden met schoenen waarmee je veilig op het ijs kunt lopen en het ijs niet beschadigd
 • Kinderen jonger dan acht jaar mogen de ijsbaan niet betreden zonder begeleiding. Begeleiding op schoenen hoeft geen entreegeld te betalen
 1. Veiligheid schaatsbaan
 • Het is niet toegestaan de schaatsbaan te gebruiken voor het hardrijden op de schaats of het anderszins in gevaar brengen van andere schaatsers
 • Zitten op de boarding is niet toegestaan
 • De kleine ijsbaan (Kidsclub) is alleen toegankelijk voor jonge kinderen en hun begeleiding
 • Sleden, stoelen en andere hulpmiddelen zijn niet toegestaan. Uitzondering zijn de hulpmiddelen die door de organisatie worden verstrekt
 1. Schade, letsel en vermissing
 • Schade aan eigendommen van Stichting IJsfeest Son & Breugel, zoals boarding, schaatsen, tent, decoratie, et cetera kan altijd verhaald worden op de veroorzaker. Bij opzet zal dit zeker plaatsvinden.
 • De organisatie draagt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor letsel ontstaan op of rondom de ijsbaan en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid
 • De organisatie draagt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor schade aan, of vermissing van (persoonlijke) eigendommen en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid
 1. Cameratoezicht
 • Er is cameratoezicht op de IJsbaan en in de horeca
 1. Hulpmiddelen
 • Achter de bar in de horeca is een AED en een verbandkist aanwezig
 • Op diverse plaatsen zijn brandblussers aanwezig, zie plattegrond