Belangrijke info voor vrijwilligers

Soorten vrijwilligers:

Verantwoordelijkheden Vrijwilliger Schaatsverhuur en Entree

 • De eerste vrijwilliger van de dag haalt de kassalade op bij de horeca
 • Verkoop van entreebewijzen en verhuur van schaatsen
 • Geordende opslag van schaatsen, o.a. juiste maat in het vak
 • Uitgeven en innemen van handschoenen e.d. die beschikbaar gesteld zijn
 • Is mede verantwoordelijk voor ‘hoe te handelen bij alarmsituaties’
 • Laatste blok telt kassa mee en tekent dagrapport af (zie kastelling)
 • Voor de kassa werkzaamheden minimaal vereiste leeftijd 21 jaar.

Verantwoordelijkheden Vrijwilliger Terreinmeester

 • Regelt toegang voor schaatsers o.b.v. toegangskaarten of passe-partouts
 • Signaleert naleving van het huisreglement
 • Houdt het terrein schoon

Verantwoordelijkheden Stagaires

 • Werkt op aanwijzing van de Stage Coördinator of de Dagverantwoordelijk Vrijwilliger
 • Is verantwoordelijk zich representatief te gedragen en te zorgen dat de Stage Coördinator een positieve beoordeling kan afgeven

Verantwoordelijkheden Dagverantwoordelijk Vrijwilliger

 • Is het aanspreekpunt voor vrijwilligers
 • Is verantwoordelijk voor ‘hoe te handelen bij alarmsituaties’
 • Is verantwoordelijk voor een soepele overdracht tussen de vrijwilligers
 • Zorgt dat baan en tent toegang/verhuur netjes achtergelaten wordt
 • Communiceert indien noodzakelijk met bestuurslid